Pingdom Check

Villkor för kampanjkod

Genom att använda en kampanjkod godkänner du följande villkor.

 • Kampanjkoden får endast användas för biljetter som köpts online via Icelandairs webbplats www.icelandair.com och för en kvalificerad bokning. En kampanjkod löses in genom att koden anges vid lämpligt tillfälle under köpprocessen för en kvalificerad bokning online.
 • Kampanjkoden gäller endast biljettpriset, exklusive bränsleavgifter, flygplatsavgifter eller tilläggsavgifter. Bränsleavgifter, flygplatsavgifter eller tilläggsavgifter kommer fortfarande att betalas av passageraren.
 • Kampanjkoder är föremål för tillgänglighet och är inte en indikation på tillgänglighet.
 • Kampanjkoden kan inte bytas mot kontanter eller andra förmåner, som exempelvis (men inte begränsat till) presentkort.
 • En kampanjkod får inte användas tillsammans med någon annan kampanjkod.
 • En kampanjkod kan endast lösas in mot en ny kvalificerad bokning och kan inte lösas in mot en bokning som redan gjorts.
 • Du har inte rätt till återbetalning av rabattvärdet eller återinförande av kampanjkoden om du avbokar eller väljer att inte använda din bokning.
 • Om du är berättigad till ersättning (för dessa ändamål inkluderar ersättningen en hel eller delvis återbetalning, kredit eller någon annan form av ersättning) för din bokning, ska sådan ersättning inte innehålla rabattkodens rabattvärde.
 • Om du ändrar din bokning har du inte rätt till återbetalning av rabattkodens rabattvärde.
 • Kampanjkoden är endast giltig under en begränsad period. Förfallodatumet anges separat för varje kampanjkod.
 • Icelandair förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller annullera kampanjkoden. Icelandair förbehåller sig rätten att annullera en kampanj och/eller avslå inlösning av en kampanjkod när det totala värdet för de kampanjkoder som redan är inlösta överstiger ett visst finansiellt värde eller en begränsad mängd.