Pingdom Check

Sittplatser med extra benutrymme, regler och villkor

 1. Sittplatser med extra benutrymme
  1.1. Sittplatser med extra benutrymme erbjuder 86 cm utrymme eller mer, och finns vid nödutgångsraderna och andra valda rader i Economy Class. Sittplatser med extra benutrymme är bara tillgängliga på flygningar som flygs av Icelandair och är beroende av tillgänglighet.
  1.2. Din flygbokning måste vara bekräftad för att kunna boka en sittplats med extra benutrymme, och sittplatsen måste betalas vid bokningstillfället.
  1.3. Köp av sittplats med extra benutrymme ger inte passagerare rätt till att ta med mer bagage eller till andra tjänster eller service på marken eller ombord. Saga Points kan endast tjänas in eller lösas in mot sittplatser med extra benutrymme när sittplats köps ombord, inte före resan.
  1.4. Icelandair förbehåller sig rätten att ändra priserna och/eller villkoren för sittplatser med extra benutrymme när som helst före köp, med eller utan föregående meddelande.
 2. Sittplatsbyten
  2.1. De tilldelade sittplatserna med extra benutrymme är alltid kopplade till din flygbiljett och kan inte överföras till en annan passagerare eller till ett nytt flyg eller resmål.
  2.2. Icelandair förbehåller sig rätten att när som helst, till och med efter ombordstigning på flygplanet, att tilldela eller omplacera en sittplats med extra benutrymme. Detta kan vara nödvändigt av drifts-, eller säkerhetsskäl. Även om vi alltid försöker uppfylla en förfrågan om att få en viss sittplats, kan tilldelningen av sittplatser inte garanteras.
  2.3. I händelse av att vi måste byta din sittplats med extra benutrymme kommer vi att försöka hitta ett lämpligt sittplatsalternativ åt dig. Ett lämpligt alternativ definieras som sittplatser med ett extra benutrymme på 86 cm (34”) eller mer. Dessutom kommer vi att försöka se till att du får sitta tillsammans med ditt resesällskap, i första hand, och sedan om möjligt efter ditt val av fönstersittplats, mittsittplats eller gångsittplats.
 3. Återbetalningar
  3.1. Du får ingen återbetalning för en sittplats med extra benutrymme om du avbokar eller bokar om din flygning, uppgraderas ofrivilligt, eller inte uppfyller kraven för att sitta i den typ av sittplats som du valt.

  Undantag: 
  1. En passagerare är berättigad till återbetalning om Icelandair avbokar flygningen eller under andra omständigheter orsakade av drifts- eller säkerhetsskäl där vi inte kan erbjuda dig en lämplig alternativ sittplats.
  2. Om du betalar för en uppgradering till Saga Premium kommer vi att utfärda en återbetalning för sittplatsen med extra benutrymme.
  3. Om du har köpt ett avbeställningsskydd från Icelandair för din resa vid tidpunkten för ditt biljettköp, täcker avgiften köp av sittplats med extra benutrymme. Läs om villkoren.

 4. Sittplatser vid nödutgång
  4.1. En passagerare som sitter vid en nödutgångsrad måste vara 12 år eller äldre, vara fysiskt och psykiskt kapabel att hjälpa till i en nödsituation och ha möjlighet att läsa och förstå verbala instruktioner på engelska.
  4.2. Passageraren måste vara i god hälsa vid incheckningen, ombordstigningen och under flygningen och får inte vara påverkad av någon berusande substans.
  4.3. Gravida kvinnor och passagerare som reser med spädbarn får inte sitta på sittplatser vid nödutgångsraderna.
  4.4. Passagerare som reser med spädbarn får inte sitta på sittplatser vid nödutgångsraden, eller på raden framför eller bakom nödutgången.
  Passagerare som reser med ett husdjur i kabinen får inte sitta på sittplatser vid nödutgångsraderna.
  4.5. Passagerare som behöver en säkerhetsbältesförlängning får inte sitta på sittplatser vid nödutgångsraderna.
 5. Passagerare som behöver särskild assistans
  5.1. Passagerare som behöver särskild assistans kan reservera sittplatser med extra benutrymme, om de följer de regler som anges i avsnitt 4 – Sittplatser vid nödutgång.
  5.2. Patienter som behöver särskild assistans inkluderar följande:
            • Ensamresande barn*
            • Passagerare som reser med POC-system (Portable Oxygen Concentrator) 
            • Passagerare som är syn- eller hörselskadade
            • Passagerare med intellektuella eller utvecklingsmässiga svårigheter
            • Passagerare som behöver rullstolsstöd eller har nedsatt rörlighet
            • Passagerare som behöver medicinskt godkännande för att flyga
            • Passagerare som reser med ledarhundar eller servicehundar
  5.3. Om du behöver särskild assistans men inte väljer och betalar för en Sittplats med extra benutrymme innan incheckningen öppnar för ditt flyg, får du automatiskt en lämplig sittplats tilldelad dig före avgång. Om du behöver särskild assistans för din resa, kontakta Icelandair direkt.