Pingdom Check

Återbetalning av avbokade biljetter

Om du inte kan utnyttja en redan köpt flygbiljett och behöver avboka den kan du vara berättigad till återbetalning. Reglerna om återbetalning av biljetter är kopplade till specifika biljettyper, men särskilda regler kan gälla i specialfall. 

OBS! Dessa villkor gäller endast för Icelandairs flygningar. Om din biljett bokades via en tredje part, till exempel en OTA eller en extern agent, gäller andra villkor. Kontakta den berörda tredje parten för mer information.

Cancellation policy for domestic flights

Avbokningsregler för internationella flyg