Pingdom Check

Resa med servicedjur

Vi välkomnar din servicehund att följa med dig kostnadsfritt ombord när du flyger med oss. Besök vår sida för djurtransporter om du behöver transportera ett djur som inte är servicedjur i lastrummet.

Tränat och certifierat servicedjur ombord

Servicedjur är hundar, oavsett ras eller typ, som är individuellt utbildade för att utföra arbete eller uppgifter till förmån för en kvalificerad person. På våra flygningar accepterar vi servicedjur som följer med resenärer med funktionshinder, inklusive fysiskt, sensoriskt, psykiatriskt, intellektuellt eller annat mentalt funktionshinder. Sådana djur inkluderar , men är inte begränsade till:

  • Ledarhundar 
  • Signalhundar 
  • Diabeteshundar 
  • Mobilitetsassistanshundar 
  • Autismhundar 

Andra djurarter än hundar, känslomässigt stöddjur avsett att lindra passagerares funktionshinder genom närvaro, tröstdjur, sällskapsdjur, terapidjur och servicedjur under träning är inte servicedjur i denna del och accepteras inte i kabinen på Icelandairs flyg. För mer information om att transportera djur i lastrummet kan du besöka vår sida för djurtransporter.