Pingdom Check
08/25/2023 | 9:00 AM

Islands réttir: fårinsamling och fest på landet

Får är en integrerad del av Island och det strövar omkring 800000 får i landet. Det är mer än dubbelt så många som antalet människor och de har försörjt öns invånare i århundraden. Det bäst av allt är att de rör sig nästan helt fritt. Efter lamningen i maj släpper bönderna ut sina flockar för att beta på Islands frodiga högland där det växer gräs och bär.

September bjuder på réttir – den rikstäckande insamlingen där människor till fots, på fyrhjulingar eller på islandshästar hämtar hem sina fårbestånd från bergen och dalarna med hjälp av pålitliga fårhundar. Det mödosamma arbetet kräver ibland flera dagar i sadeln, och stora delar av samhället hjälper till.

Den uråldriga traditionen följs av sortering i réttirs, som är cirkulära fållor med olika sektioner där bönder separerar sina flockar. Det är en storslagen fest på landet där vänner, familj och grannar träffas för att spela musik, ha picknick utomhus och hjälpa varandra att samla in sina får. Turister välkomnas att delta i nöjet.

Ett schema för réttir-evenemang 2023 har släppts (på isländska, i den lokala jordbrukstidningen), uppdelad efter region. Ett antal reseföretag kommer att erbjuda dagsturer för att se réttir i mindre städer ute på landsbygden.

Nedanstående bilder fångar ikoniska ögonblick av réttir  i Skagafjörður på norra Island.

an aerial view of the réttir circular sheep pen where all the sheep are being herded into by farmersEtt fågelperspektiv över Stafnsrétt visar hur böndernas sektioner strålar ut som ekrar på ett hjul.
Foto av Ross Weinberg
Bannerfoto av Rebecca Stumpf

a child takes a picture of the sheep up close on a mobile phoneBarnen gillar spänningen när man sorterar får.
Foto av Rebecca Stumpf

an aerial view of Stafnsrétt in IcelandStafnsrétt, som ligger i Svartárdalur, är ett utmärkt exempel på en traditionell rétt för sortering av boskap.
Foto av Ross Weinberg

a view of the wider landscape with sheep being rounded up by farmers on horses and in their carsRéttir är en gruppinsats med dussintals människor till fots, på hästryggen och i fordon som arbetar tillsammans under varje insamling för att valla tusentals får.
Foto av Rebecca Stumpf

a front on view of sheep being rounded into pens at réttirVid Mælifellsrétt väntar fåren tålmodigt under en blåsig septemberhimmel.
Foto av Ross Weinberg

a view from behind of four people on horses rounding up a flock of sheepSorteringen är klar och medlemmar av Starrastaðir-gården guidar sin flock hem.
Foto av Rebecca Stumpf

Reseanteckningar

Erfarna ryttare kan ofta följa med på turer som är inblandade i réttir, medan åskådare vanligtvis är välkomna på evenemang. Insamlingen sker vanligtvis runt om i landet i mitten av september. Lokala tidningar brukar publicerar schemat i förväg.


Text skriven av Karen Carmichael

Foto av Ross Weinberg och Rebecca Stumpf