Pingdom Check
11/20/2019 | 10:00 AM

Icelandairs mål för jämställdhet presenteras i Reykjavík och Berlin

Reykjavík 2019-11-19 – Idag deltog Icelandair i undertecknandet av ett jämställdhetslöfte som tagits fram på IATA-konferensen (International Air Transport Association/IATA) i Berlin. Totalt undertecknade 25 flygbolag löftet och presenterade sina mål vad gäller jämställdhet.  

Samtidigt ger Icelandair samma löfte vid Reykjavik Global Forum of Women Leaders. Icelandair är sponsor för forumet vars mål är att främja jämställdhet över hela världen.

Icelandairs initiativ för jämställdhet

Icelandair har genomfört betydande förbättringar när det gäller jämställdhet mellan könen under de senaste åren, till exempel genom att öka antalet kvinnor i ledande befattningar. Icelandair har också en av de högsta andelarna kvinnliga piloter i världen. 

2008 var det bara män i bolagets styrelse och koncernledning. Idag representerar kvinnor 40 % av styrelsen och 33 % av koncernledningen. I andra ledande befattningar är andelen jämn. 

När det gäller Icelandairs personal ombord var andelen män i kabinbesättningar och kvinnliga piloter respektive 5,3 % och 6,5 % för ett årtionde sedan. Idag är andelen män i kabinbesättningar 9 % och andelen kvinnliga piloter 12 %. Könsfördelningen inom underhåll av flottan har däremot inte förändrats med tiden och över 99 % av dessa jobb innehas av män.

Under de senaste åren har Icelandair arbetat systematiskt för att främja jämställdhet. Företaget har ett aktivt jämställdhetsprogram och fick lika lön-certifiering tidigare i år. Icelandair deltar också i ett initiativ med målet att ha 40 % kvinnor i ledande befattningar i isländska företag innan 2027. Dessutom har Icelandair beslutat att basera sin ansvarsstrategi efter FN:s hållbara utvecklingsmål. Fyra av målen har valts ut som huvudmål. Jämställdhet är ett av dem.

Icelandairs jämställdhetsmål för 2025

Icelandair har satt upp följande mål för jämställdhet mellan kvinnor och män som ska vara uppfyllt 2025:

  • Att säkerställa en jämn könsbalans i de ledande befattningarna – aldrig mindre än 40 % av endera könet i ledande befattningar
  • Att öka antalet kvinnliga piloter med 25 %
  • Att öka antalet män i kabinbesättningarna med 25 %
  • Att öka antalet kvinliga tekniker inom underhåll genom att främja jobb och utbildning för flickor.

Bogi Nils Bogason, VD:

”Under de senaste åren har Icelandair gjort stora framsteg när det gäller jämställdhet. Vi kommer fortsätta att vara ambitiösa inom detta område. Som ett flygbolag uppkallat efter hemlandet är det viktigt att vi lever upp till en värdering som jämlikhet som är så viktigt för islänningar. Det finns många möjligheter till förbättring, till exempel genom att minska effekterna av könsstereotyper och visa upp vår stora mångfald bland förebilder som redan jobbar på Icelandair. Vi måste se till att de yrkesroller vi erbjuder på Icelandair är tilltalande och tillgängliga för alla.”