Vilkår og betingelser for Icelandair Class Up | Icelandair
Pingdom Check

Vilkår for Icelandair Class Up & Vilkår

 1. De følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") gælder for et tilbud ("Tilbud"), som du ("passager", "du/dig") har givet Icelandair ("Icelandair", "vi", "os"), omkring muligheden for at opgradere fra den serviceklasse, som oprindeligt blev købt for rejsen med Icelandair, med en eller to serviceklasser opad ("Opgradering").
 2. Du skal have nået myndighedsalderen og være i stand til at indgå en bindende kontrakt. Du skal have bemyndigelse til at handle på vegne af den person eller de personer, der er navngivet eller inkluderet i dette tilbud, samt have bemyndigelse til at binde dem til disse vilkår og betingelser.
 3. Passagerer må kun give ét tilbud per flyvning, som svarer til den købte billet, og tilbuddene skal altid gives og betales med enten kreditkort eller Saga Points.
 4. Når et tilbud er blevet givet af dig i sammenhæng med en booking foretaget med Icelandair, hvad end dette er direkte med Icelandair eller indirekte gennem andre kanaler, er den person eller de personer, der er navngivet i tilbuddet, berettiget at komme i betragtning til en opgradering i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser.
 5. Icelandair forbeholder sig ret til på eget skøn at vælge, hvorvidt dit tilbud accepteres, og det er ikke ensbetydende med, at nogen passager nødvendigvis bliver opgraderet, selvom der er ledige pladser i den serviceklasse, hvortil tilbuddet er givet.
 6. Du kan til ethvert tidspunkt ændre eller annullere dit tilbud, så længe det er inden for 3 forretningsdage af dato og tidspunkt for den planlagte afgang, og så længe dit tilbud ikke allerede er blevet accepteret af Icelandair. Desuden må dit oplyste kreditkort ikke have været trukket for penge, ej heller må dine Saga Points være indløst. Hvis dit tilbud derimod accepteres, inden du ændrer eller annullerer det, er du juridisk bundet til at gennemføre betalingen til den pris eller den mængde Saga Points, der er oplyst i dit oprindelige tilbud.
 7. Et tilbud, der overholder disse vilkår og betingelser, vil være gyldigt ("Gyldigt tilbud") fra tidspunktet for dets indsendelse til Icelandair, hvor tilbuddets gyldighed udløber ved dato og tidspunkt for den planlagte afgang, eller – i tilfælde af flyforsinkelse – tidspunktet, hvor flyets døre er blevet lukket før afrejsen. Yderligere gælder, at tilbuddet ophører med at være gyldigt, hvis du vælger at annullere tilbuddet.
 8. I tilfælde af at Icelandair af hvilken som helst årsag flytter dig over til en anden Icelandair-flyafgang, som ikke er din normale, vil et hvert tilbud, du har givet i relation til den originale booking, blive overført til den nye flyafgang/de nye flyafgange (underlagt tilgængeligheden af den opgraderede klasse), såfremt den nye flyafgang drives af Icelandair.
 9. Icelandair kan til ethvert tidspunkt vælge at acceptere dit tilbud, så længe det er et gyldigt tilbud. Hvis Icelandair accepterer dit tilbud, bliver dit kreditkort eller din Saga Club-konto øjeblikkeligt trukket for det fulde beløb ved accept, og Icelandair udsteder en ny billet, der afspejler din opgradering, for hver passager inkluderet i din oprindelige flybooking. Beløbet, der trækkes i Saga Points eller penge, inkluderer alle førtidige afgifter og gebyrer (hvis nogen) for opgraderingen. Det samlede beløb, du skal betale til os, oplyses til dig, inden du indsender dit tilbud. En opgradering, der er blevet udstedt af Icelandair, kan kun blive ændret eller overført i overensstemmelse med gældende billetregler og vores transportbestemmelser.
 10. Der gives ingen refundering, points eller mulighed for bytte, så snart dit tilbud er blevet accepteret af Icelandair, og dit kreditkort er blevet trukket, eller dine Saga Points er blevet indløst, undtagen under følgende omstændigheder:
  1. Den flyafgang, hvortil dit tilbud blev accepteret og du blev opgraderet, blev annulleret, og Icelandair flyttede dig over til en anden flyafgang. Når det beløb, der blev betalt for opgraderingen i Saga Points eller med penge, refunderes til den anvendte Saga Club-konto eller det anvendte betalingskort, har Icelandair ikke længere nogen forpligtelser til dig.
  2. Dit tilbud blev accepteret, og du blev opgraderet, men du kunne ikke blive placeret i den opgraderede serviceklasse af årsager, der kan henføres til Icelandair, inklusive, men ikke begrænset til, en ændring i udstyr eller en forsinkelse i det tilsluttende fly, hvilket medførte at du missede det tilsluttende fly, på hvilket du var opgraderet. Eksklusive årsager, der kan henføres til dine handlinger, inklusive, men ikke begrænset til, dit eget valg om at ændre fly, eller hvis du misser et fly ved egen fejl.
  3. Du har ret til refundering, points eller bytte under gældende billetregler og/eller vores transportbetingelser.
 11. Hvis en refundering godkendes, bliver den behandlet i den valuta, der blev anvendt til opgraderingsbeløbet. Hvis en opgradering blev betalt med Saga Points, bliver pointene refunderet til den Saga Club-konto, der blev brugt til betalingen.
 12. Opgraderinger skal altid betales med enten kreditkort eller Saga Points. En kombination af to eller flere betalingsmetoder er ikke tilladt. En passager kan ikke ændre betalingsmetoden, når et tilbud er blevet accepteret. De generelle vilkår og betingelser for Saga Club gælder, når der bruges Saga Points.
 13. Billetprisbetingelser såsom aflysningspolitikker og billetprisgebyrer ændres ikke, når passageren accepterer en opgraderingstilbud. Passageren får ikke yderligere Saga Points, når Class Up accepteres. Tilladelse til at medtage mere bagage gælder kun for den enkelttransaktion, der modtager opgraderingen.     
 14. Hvis passageren ændrer sin billet, har Icelandair ingen forpligtelse til at placere dem i den opgraderede serviceklasse, medmindre passageren betaler for opgraderingen i overensstemmelse med flyselskabets ændringspolitik og de politikker og betingelser, der gælder for den oprindelige billets klasse.
 15. Icelandair garanterer ikke specifikke sædeplaceringer til passagerer, hvis tilbud er blevet accepteret, og hvor passageren er blevet opgraderet.
 16. Icelandair forbeholder sit ret til at ændre og på anden vis ændre disse vilkår og betingelser efter eget skøn. Med forbehold for den forudgående sætning vil ingen tilføjelse til, ændring i eller ophævelse af disse vilkår og betingelser være bindende for Icelandair, medmindre de er gjort skriftligt og er blevet signeret af en autoriseret leder af Icelandair.
 17. Disse vilkår og betingelser bør læses sammen med Icelandairs transportbestemmelser, webstedets brugsvilkår og privatlivs- og sikkerhedspolitikken, som du kan finde på www.icelandair.com.