Vilkår og betingelser for Carbon Calculator | Icelandair
Pingdom Check

Betingelser og vilkår for Carbon Calculator

Klappir Green Solutions og Kolviður har underskrevet en samarbejdsaftale, der betyder, at Icelandair nu kan tilbyde deres passagerer at kompensere deres CO2-forbrug ved at bruge Klappir digitale løsninger.

Ved at basere beregningerne på Icelandairs miljøerklæringer, som genereres automatisk ved hjælp af Klappirs miljøløsningssystemer, kan Icelandair tilbyde passagerer at udligne deres CO2-forbrug på en enkel og effektiv måde i samarbejde med Kolviður.

Kolviður stiler efter at isolere kulstof i planter og jord for at reducere mængden af kvælstof (CO2) i atmosfæren. Kolviður har plantet i Geitasandur og Úlfljótsvatn, og de næste områder er planlagt i nærheden af Skálholt og Mosfellsheiði. Kolviður arbejder under overvågning af The Icelandic National Audit Office og CO2-kompensationen er udregnet af ÍSÚ (Íslensk Skógarúttekt – The Icelandic Forestry), som indsamler obligatorisk data på isoleringen af kulstof i skoven i overensstemmelse med det kriterium, der er udstukket af FN's rammekonvention om klimaforandringerne (UNFCCC).